3D-printimine on tehnoloogia, mille abil on võimalik luua kolmemõõtmelisi objekte. Mis saab, kui struktuurid otse kangale printida? Lõputöö käigus katsetan erinevate aluskangaste, filamentide ja enda loodud struktuuridega, et leida parim printimistehnika, mida saaksin oma disainiprotsessis rakendada.

Lõputöö eesmärk on katsetada 3D-printimise võimalusi moe- ja tekstiilivaldkonnas, jättes kõrvale tööstuslikud masinad. Soovin leida viisi, kuidas kangale prinditud struktuurid sellele lisaväärtuse annaksid ning näha tehnika potentsiaali kodustes tingimustes 3D-prinditud rõivaste loomise näitel.

Protsessi tulemusena valmib kanganäidiste seeria ning 3D-prinditud rõiva prototüübid, mida on võimalik kodustes tingimustes taasluua.


3D printing is a technology used to create three-dimensional objects. What if the structures are printed directly on the fabric? In my final project, I experiment with different base fabrics, filaments and printable structures to find the best printing technique to apply in my design process.

The aim of my thesis is to experiment with 3D printing in the field of fashion and textiles by excluding industrial options. I would like to find a way to add value to fabrics with printed structures and to explore the potential of at home 3D printing in creating garments.

As a result, I produce a series of fabric samples and 3D-printed garment prototypes that can be re-created in home environment.

Teose andmed
Failid