Lugude jutustamine on mulle alati meeldinud. Õpingute käigus olen avastanud endas uusi külgi ja väljendusviise, kuidas sõnumit edastada. Olen katsetanud eri viise jutustada lugusid materjalis, kuid pole seni leidnud enda jaoks sobivat lahendust, mis aitaks sõnumit selgemalt mõtestada.

Minu lõputöö eesmärk on rääkida rõivaste kaudu mälestusi oma vanaisast. Olen loonud enda jaoks süsteemi, mille abil saan samm-sammult liikuda mälestustest rõivaesemeni, andes ülevaate meeleolust, värvidest ja kujunditest ning kasutades algelementidena ajastuomaseid rõivaesemeid.


I have always loved telling stories. During my studies, I have discovered new sides of myself and new ways of expressing messages. I have experimented with different ways of storytelling in material, but so far, I have not found a suitable solution which would help me to convey the message more clearly.

The purpose of my final project is to retell memories of my grandfather through clothes. I have created a system that allows me to move step by step from memories to garments, giving an overview of mood, colors and shapes and using period garments as source elements.

Failid