Maaliseeria „Armastus käib kõhu kaudu“ koosneb kuueteistkümnest osast ja on vaadeldav nii ühes tükis kui ka eraldi seisvate töödena. See on minu mälestuste ja perekonna loo visuaalne esitus. Kirjalikus osas seletan lahti teoste tausta ning kirjeldan täpsemalt perekonna traditsioone ja nende muutumist läbi aegade. Toon näiteid erinevatest toidukultuuridest, millest olen ise osa saanud, ja emotsioonidest, mida toidu tegemine ja söömine on minus tekitanud. Maaliseeria „Armastus käib kõhu kaudu“ on eelkõige austusavaldus minu perekonnale. Hindan väga toiduga seotud tavasid ja perekonna ühtsust, sest see aitab luua ja hoida sidet oma kultuuri ja juurtega. 

 

The painting series “Love Goes Through the Stomach” consists of sixteen parts and can be seen both as a single piece and as separate works. It is a visual representation of my memories and my family’s story. In the written part, I explain the background of the works and describe in more detail the family traditions and their changes over time. I will give examples of different food cultures that I have been a part of and the emotions that making and eating food has evoked in me. The painting series “Love Goes Through the Stomach” is primarily a tribute to my family. I really appreciate food customs and family unity because it helps to create and maintain a connection to one’s culture and roots. 

Failid