1012. aastal koostas üliõpilane Nele Ambospraktika raames mõisa ruumide dokumenteerimise ja katsetused konserveerimisplaani koostamiseks. Koostati dokumentatsioon.

Mõisa peahoone on kõrgel kivisoklil asuv mansardkatusega arhailine puitehitis. Hoonet on hinnatud pärinevaks 18. sajandi alguspoolest. On ka arvatud, et vähemalt mõned hooneosad pärinevad 17. sajandist.
Peale mõisa iseseisvumist 1810 on hoonet veidi ümber ehitatud. 19. sajandist pärineb ka hulk klassitsistlikke kõrvalhooneid, millest suur osa paikneb peahoone ette suunduva tee ääres.

Teose andmed
Failid