Seriaalne kunstimeetod on meetod, mille aluseks on järjekindel, kinnisideeline ja korduv teoste loomine, millel kõigil on olemas vähemalt üks ühine joon – ühine teema, korduv sümbolikasutus, tehnika, teguviis või muu.

Minu lõputöö eesmärk oli avastada seriaalset kunstimaailma ning analüüsida enda loometeekonda ja harjumusi esseistlikus-päevikulaadses vormis. Praktilises osas võtsin aluseks oma aastatetaguste tööde stilistika ning joonistasin 25 pilti teemal „Sisemaastik“, püüdes teoseid luua võimalikult järjepidevalt, igapäevaselt ja selge sihiga ning kogeda seriaalse kunstimeetodi korduslikkust. Iga maastik on inspireeritud vastava päeva meeleolust või olukordadest, millal pildi tegin. Tulemusena valmis töödest seeria, mis annab hea võimaluse seriaalset kunstipraktikat ning enda loomingulist teekonda mõista ja avada.