Lõputöö uurib ja kirjeldab mängutegelaste loomise protsessi arvutimängule action-adventure– žanris.
Loomisprotsess põhineb kahel põhiparameetril.

Esiteks on see üldine tegelaste loomise teooria ehk tegelaste loomise visualiseerimise protsess, lähtudes inimese mõtlemise assotsiatiivsest poolest.
Teiseks on kaasatuse ja representatsiooni probleem. Tänapäeva arvutimängudes on erinevate rasside, religioonide, seksuaalse sättumuse ja genderite esindajad mängitavate tegelaste vahel endiselt halvasti esindatud.

Lõputöö lõppeesmärk on luua  RPG-tüüpi arvutimängu jaoks 20 mängivat tegelast. See on 2D-digitaalses maalistiilis visualisatsioon, mis võtab arvesse nii disaini loomise kogemust kui ka tänapäeva arvutimängude representatsiooni probleemi ning tegelaste loomise protsessi kirjeldamist.