Ma ei räägi nii nagu ma mõtlen ja ma ei kirjuta nii nagu ma räägin, samuti ei maali ma niinagu ma luuletan. Kuidas leida sünergia erinevate kunstiliikide vahel?Viimasel ajal olen üha enam tundnud, et üks väljendusviis on teisest kaugemale jõudnud,seetõttu tahan anda luulele juhtivama rolli oma loomingus, et see aitaks maaliloomingulsellele järgi jõuda.Minu lõputöö eesmärgiks on otsida seoseid oma luule ja maaliloomingu vahel, luuesluuletustest inspireeritud õlimaale. Protsessi käigus muudan oma maalikeelt luule eeskujultundelisemaks, kihilisemaks ning õhulisemaks.Lõputöö kirjalikus osas toon näiteid kujutava kunsti ja luule omavahelistest seostest ningmõjust tuntud luuletajate loomingu näitel. Kontrastiks kuulsatele meistritele mujalt maailmast toon välja ka noorte alustavate kaastudengitest luuletajate arvamusi ja katsetusi sellesvaldkonnas.

Failid