Käesoleva lõputöö raames on tegemist „Kaasani Jumalaema“ ikooniga (reg.nr. 23003). See teos on kantud Muinsuskaitse registrisse riikliku kunstimälestisena. Ikoon sai kannatada Narva-Jõesuu Jumalaema Kaasani ikooni kiriku põlengus 2021. aastal. Ikoon vajab puhastamist, konserveerimist ja restaureerimist. Nende tööde teostamine on lõputöö praktiline osa. Ikoon tagastatakse peale restaureerimistöid kirikule edaspidiseks kasutamiseks jumalateenistustel. 

Lõputöö kirjalikus osas tutvustan ma lugejatele „Kaasani Jumalaema“ ikonograafiat ja selle legendi. Samuti räägin lähemalt käesolevast ikoonist, selle ajaloost ja töö protsessist. 

Failid