Lõputöö on minu pikka aega viljeldud hobist, pastapliiatsijoonistustest. Joonistan poolabstraktses või sürreaalses stiilis enamasti värvilisi pilte. Neid tuleb mul vist kommenteerida, sest nende sõnum pole mõnikord mulle endalegi päris selge. Töö teoreetilist poolt kannab teema isiklik lahtimõtestamine. Valikuliselt tutvustan ka teisi, nii hobi- kui ka professionaalseid kunstnikke ja nende pastapliiatsitöid nii Eestist kui ka mujalt maailmast. Pastapliiatsijoonistusi teen sellepärast, et olen lootnud saavutada sellega kunstis midagi uut, kuigi tegelikult tehakse neid tänapäeval juba päris palju. Olen üks seesugustest kunstnikest.

Failid