Minu lõputöö teemaks on “Liigutuse teadvustamine läbi objekti”. Soovin kasutajat tuua mõttega kohapeale, tegema vaid ühte liigutust korraga. Selle kaudu suunata mõtestama enda liigutusi ja eeldades, et tänu sellele mäletatakse paremini, kuhu paigutati võtmed või rahakott.

Sellise mööbli loomiseks kasutan informatsiooni juhtpaneelide koostamisest, teavet kognitiivse psühholoogia kohta ja uurimusi ATH ning dementsuse teemadel. Üha enam vananev elanikkond vajab järjest rohkem stiimuleid enda igapäevaellu, et tagada paremini toimiv tulevik.

Antud mööbli eesmärk on tekitada parasjagu ebamugavust ja omajagu elevust.

The topic of the final thesis is “Awareness of movement through an object”. I want to bring the user to the scene, make only one movement at a time. To direct meaningfulness of one’s own movements and assuming that it helps to remember better where the keys or wallet were placed.

To create such furniture, I use information about the design of control panels, information about cognitive psychology, and research on ATH and dementia. An aging population needs more and more incentives to live its daily lives to ensure a better future.

The purpose of this furniture is to create some discomfort and excitement.

Teose andmed
Seotud isikud ja asutused
Failid