Meie traditsioonilised käsitööd on praegu “vananeva elanikkonna käes” ja võivad järgmise viie aasta jooksul hääbuda. Käsitöölised näevad vaeva, et kohaneda ja võistelda masstootmisega. Lõputöö eesmärgiks on leida viis, kuidas traditsioonilisi käsitööoskusi säilitada läbi reaalse tegevuse ja toote. Materjal, millest teema alguse sai on pabernöör, täpsemalt danish cord, millest on toodet võimalik luua vaid käsitööna ning mis on tuntud tänu Taani disainerite ikoonilistele toolidele.
Minu missioon on edasi kanda pabernöörist punutise väärtusi ja selle punumise oskusi, muutes käsitöö rolli tänases maailmas. Uute toodete loomisel on otstarbekas kasutada sotsiaalset innovatsiooni edendavat disainimeetodit, et leida tootja ja tootetarbija. Sotsiaalne innovatsioon teeb nähtavaks milleks eakad on võimelised ning toetab nende käsitööoskusi, kaasates neid toote valmistamise protsessi. Praktilise osa eesmärgiks on taaselustada vanasti kasutatud piimakappi ja luua selle funktsiooni põhjal tänapäevasem toidu säilitamise kapp, mida kasutada igapäevaselt kasutatavate toiduainete hoiustamiseks. Kapi kõik seina- ja uksepinnad on pabernöörist punutisega, mille eesmärgiks on kinni püüda terav päikesevalgus ja tagada maksimaalne õhuringlus.

Our traditional crafts are currently “in the hands of an ageing population” and may fade in the next five years. Craftsmen struggle to adapt and compete with mass production. The aim of the final thesis is to find a way to preserve traditional craftskills through real activity and product design. All started with paper cord, namely danish cord, from which the product can only be created handcrafted and which is known thanks to the iconic chairs of Danish designers. My mission is to convey the values of paper cord weave and weaving skills, changing the role of crafts in today’s world. When creating new products, it is appropriate to use the social innovation design method to
find the manufacturer and the consumer of the product. Social innovation makes visible what the seniors are capable of and support their craftsmanship by involving them in the product manufacturing process. The aim of the practical part is to revive the old milk cabinet and, based on this function, create a more modern food storage cabinet, which can be used for the storage of everyday food. All wall and door surfaces of the cabinet are made of paper cord, because weaved surface catches the sharp sunlight and ensures maximum air circulation.

Teose andmed
Materjal
Failid