Rõivaste lõigetega katsetamine on mulle huvipakkuv valdkond, mis loob võimaluse ühest esemest arendada erinäolisi lahendusi. Ühtlasi on moe tarbimise juures minu jaoks suur probleem keskkonna pöördumatu hävitamine ning tekstiiliprügi. Otsides lahendust vältimaks rõivaste kiiret teekonda prügilasse, pakun välja oma nägemuse mitmeti kasutatavatest riietest.

Lõputöös uurin multifunktsionaalsete rõivaste lõikelahendusi ning kasutusviise. Analüüsin, kui mitut moodi saab riideeset erinevalt kanda seda kokku seades või ümber keha sidudes. Ühte valitud toodet kantakse testimiseks protsessi käigus kasutajate poolt, et lõpptulemusena avastada selle mitmekülgsust ja leida uusi kandmisvõimalusi. Lõputööna valmib multifunktsionaalsetest rõivaesemetest koosnev kollektsioon “Sidusus”.


Experimenting with clothing patterns is an interesting field which offers diverse opportunities to develop different solutions from one object. At the same time, I consider the irreversible destruction of the environment and textile waste as big problems caused by fashion consumption. To avoid the fast journey of clothes to the landfill, I offer my concept of multifunctional clothes.

In my thesis I will study the patterning solutions and uses of multifunctional clothing. I analyze in how many ways one garment can be worn by putting it together, disassembling it or tying it around the body. In the process, users wear one product for testing to further discover the versatility of a garment and find new options for wear. As an end result, fashion collection “Coherence” made of multifunctional clothing will be created.

Failid