„Persona“ on rõivakollektsioon, mis on inspireeritud Eesti rahvarõivastest, mütoloogiast, ebausust ja minust. Ladina keeles tähendab sõna ’persona’ maski, kuid see võib viidata ka tegelaskujule või identiteedile, mille inimene on omandanud, et kohaneda teatud situatsioonis.

Kollektsioon sai sama nime, sest komplektid ei kujuta ainult mind ja minu minapilti, vaid ka mu erinevaid iseloome, mis on tekkinud erinevates inimgruppidest.

Lõputöö kirjaliku osa peamine eesmärk on analüüsida enda rahvuslikku identiteeti. Selleks uurin esmalt, mida tähendab identiteet ja kirjutan lähemalt rahvuslikust identiteedist. Need on kaks sõna, mille tähendustme teame, kuid ei oska hästi sõnadesse panna.


“Persona” is a fashion collection inspired by Estonian folk costumes, mythology, superstitions and me. In Latin the word persona means a ‘mask’ but can also refer to a character or an identity that a person has developed to adapt to a certain situation.

This is the reason why the collection got the name “Persona” because not only does it represent me and my self-identity but also my social identities.

The aim of the written part of this thesis was to analyze my national identity. To do so, I started out with a small research about what is identity and national identity. Two word we know the meaning of but not how to explain.

Teose andmed
Tehnika
Failid