Videod

Käesoleva lõputöö esimeses pooles uurisin erinevaid helkurmaterjale: plastikhelkurit, liiklusmärkidel kasutatavaid kleebiseid, kangaid ja kilet. Viimast loetelus kasutasin ka enda praktilises osas. Samuti tegin analüüsi nahkmaterjalide kohta. Lisaks võtsin kirjalikus osas fookusesse Eesti disainipoodides müüdavad aksessuaarid, kus on kasutatud helkurit, et saada ülevaade turul pakutavast. Analüüsist saab järeldada, et helkurmaterjale mingil määral disainis kasutatakse, kuid samas säilib minu aksessuaaridel omapärasus, sest kuumpresstrükiga helkurit nahaga kombineeritult Eesti turult ei leia.

Praktilises pooles oli minu eesmärgiks luua aksessuaarikollektsioon, milles kombineerin nahka helkuriga, kasutades kuumpresstrüki tehnoloogiat. Kollektsioon „leatherli“ koosneb mahukamast ja väiksemast seljakotist, suuremast ja väiksemast õlakotist, vöökotist ja arvutitaskust. Esimeste kuumpresstrüki katsetuste käigus jõudsin järeldusele, et kõige parem oleks edasi liikuda taimparknahaga ning teisel katsetusel saingi kõik soovitud ja püsivad tulemused, mille seast sain valida endale meeldiva materjali, millega kollektsioon teostada. Valituks osutus Uragano taimparknahk, parimad kuumpresstrüki tulemused sain Siser Thermore Plus helkurkilega.

Pärast mitmeid vormiotsinguid ja katsetusi jõudsin sobiva koti vormini ning seejärel sain paika panna ka tehtud helkurdetailid prototüüpidele. Seejärel sain need sobitada lõigetele ning minna Niini ja Rauamisse kuumpresstrükki tegema, pärast mida sain pühenduda aksessuaaride kokku õmblemisele.

„Leatherli“ on kooslus minimalismist ja praktilisusest. Kokku on segatud ranged jooned pehmemate ja kaarjatega. Tumesinise taimparknaha peal annavad kontrasti hõbedased helkurdetailid, mis on efektsed ka päeval ning teevad kandja pimedas kergemini märgatavaks. Lõputöö raames valmis kuuest aksessuaarist kaks: väiksem õlakott ja mahukam seljakott.

 

In the first half of my graduation project I researched different reflective materials: plastic safety reflector, reflective sheetings, fabrics and vinyl. The vinyl was used in my practical part as well. I also did an analysis of diferent leather materials. In the written part I focused also on the accessories sold in Estonia design shops, looking for products that use a reflector to get an overview of what is on the market. In conclusion from the analysis I can say that reflective materials are used to some extent in the design, but not in the same way as my accessories. Therefore my collection retains its originality, because leather products cannot be found on the Estonian market in combination with a reflector.

On the second practical half of my project, my goal was to create an accessory collection using reflective heat transfer vinyl on leather. The collection „leatherli“ consists of a larger and smaller backpack, tote bag, smaller shoulder bag, a waist bag and a computer sleeve. During the initial hot press tests the results were positive leading me to the conlusion thet it would be best to continue using vegetable tanned leather. The second test with Siser Thermore Plus batch gave the desired and lasting results. The test gave me the information from which I could choose the material to utilize in my collection. The Uragano leather I choose is tanned in Tuscany by Conceria Puccini.

After several shape designs and experiments I came to the shape of a suitable bag and then I was able to put the reflector details on the prototypes. I was able to fit them to the cuts and go to heat transfer for the last time, after which I was able to dedicate myself to sewing the accessories together.

The accessory collection „leatherli“ combines practicality and minimalism. Together, the strict rigid lines are mixed with the softer curved ones. The yale blue vegetable tanned leather is in contrast to the silver reflective materials, which are effective even during the day and make the wearer more noticeable in the dark. Of the six accessories in the collection, a larger backpack and a smaller shoulder bag were completed.

Teose andmed
Materjal
Mõõdud
Kollektsioon „leatherli“ koosneb mahukamast ja väiksemast seljakotist, suuremast ja väiksemast õlakotist, vöökotist ja arvutitaskust.
Seotud isikud ja asutused
Failid