Videod

Ladina alfabeedis võib täpne mõtete vahetamine ning salvestamine osutuda keeruliseks, kuid uute tehnoloogiate ning infokandjate arenemisel on võimalik kirjakeelt muuta väljendusrikkamaks.

Keele märgisüsteemide erinevate tõlkeviiside kasutamine disainilahenduse vormis aitab kirjakeelele anda lisa väärtuse, mille läbi on võimalik keelt tajuda läbi erinevate meelte. Kõnekeelsete sõnade tõlked spektrogrammide abil moodustatud sümbolmustrite näol aitavad tajuda keelt uuel visuaalsel kujul ning seda ka app-i PhonoPaper abil omakeskis kuulata. Spektrogramm-sümbolid aitavad seeläbi säilitada kirjapildis kõnekeele väljendusrikkuse.

Jalanõude disainilahenduses talla- ning pinnamustrites sõna helipildi ning maastiku heli kasutamine aitab väljendada keele seotust ümbritsevaga ning kirjeldada onomatopoeetiliste ning ideofooniliste sõnade kaudu heli olulisusest kõnes ning kirjas.

Sümbolite ruumilised helivormid annavad võimaluse kompida keele kuju ning disainilahenduses jalanõude talla mustri ning tekstuuri läbi tunnetada sõnamaastiku ning seda ka ise luua.

Sama oluline kui keeles on väljendusrikkus ja hea kommunikatsioon kasulik ka disainis. Disainis on oluline selgelt väljendada eseme, toote sõnumit ning olemust nii kirja, kõne, tüpograafia, sümbolite, kujundite, vormi, fotode, värvid kui toote materjal läbi.

Jalanõude disainilahenduses keele märgisüsteemide kasutamine annab valmivale toote prototüübile juurde viise kuidas eseme sõnumit potentsiaalsete tarbijateni viia ning keelehuvilistele ja metsalistele avastamisrõõmu uute keelevormide ja keelekujude tunnetamiseks maastikul.

 

It can be intricate to exchange thoughts fully through writing especially while using Latin alphabet but new technologies can improve the expressiveness of written language.

The use of different language translations methods in design helps the written language to be more precise and add new values that can be experienced through other senses. With the help of spectrograms spoken words can be changed into symbols. The app PhonoPaper creates spectrograms from spoken words and the same app is capable of converting spectrograms back to audio. Now symbols created from spectrograms are as expressive as speech if not more.

The sound image of words and the sound of landscape is used in footwear design to express the connection between language and surrounding environment. The shoe sole print describes through onomatopoeic and ideophonic words the importance of sound in speech and writing.

The three-dimensional word sound symbols on shoe soles allow to feel the tactile shape of language. The print on shoe sole gives the wearer a change to leave behind a path of words.

Expressiveness and good communication are important in written language as well as in design language. In design, it is important to clearly express the concept of a product through writing, speech, typography, symbols, shapes, form, photography, colors and material.

Using the shape of language in footwear design creates new ways to express the essence of a product to potential customers. In addition to that language enthusiasts can experience language in the form of footwear design.

Teose andmed
Seotud isikud ja asutused
Failid