Minu lõputöö eesmärk on tuua kokku looduslikku päritolu materjalid, mis on inimese poolt
muudetud. Seadsin endale eesmärgiks töötada vaid kodus olemasolevate materjalidega ja teha
seda võimalikult jätkusuutlikul moel.
Eraldiseisvatest seikadest ja kogemustest arenes uus väljund. Ma tõin kokku oma huvi looduse
ja skulptuuri vastu. Kogu lõputöö protsess on orgaaniliselt kujunenud läbi märgiliste momentide.
Jätkusuutlikud materjalid võimaldavad mul vabalt toimetada, ilma süütundeta.
Muld, nisu ja armatuurvõrk annavad edasi lugu sellest kuidas inimtegevus jätab jälje.
Taldrikutel ja tarbeklaasil kasvatatud nisu loob oma juurtega vormi ja võtab jäljendi. Juurestik
hoiab koos mulda ja toob esile maa all peituva hapra ilu ja varasemad kultuurikihid.
Oma töö kirjalikus osas räägin miks ja kuidas ma jõudsin oma lõputöö teemani ja tehnikani,
ning sellest, kuidas juhuslikest sündmustest võib saada tervik. Need on isiklikud lood, mis on
kujundanud selle teose käiku ühel või teisel moel

Teose andmed
Materjal