Üha enam huvitab inimkonda ruumilise maailma kujutamine arvutiprogrammides ning soov leida uudseid võimalusi selle kasutamiseks. Fotogramm-meetria toob meile lähemale realistlikuma elu virtuaalmaailmas, millega muudetakse 2D-infot 3D-andmeteks. See on populaarsust koguv ruumilise mudelite loomise viis.

Fotogramm-meetria kasutusalasid on palju ning töökäigud kasutusalast varieeruvad. Suurandmed on andnud meile võimaluse uurida, kaardistadaja muuta meie elu nii efektiivsemaks kui ka põnevamalt jälgitavamaks.

Lõputöö annab ülevaate, kuidas luua 3D-mudelit fotogramm-meetria abil ning millised on selle kasutamisviisid loometegevuses. Töö põhineb Kõrgema Kunstikool Pallase meediaosakonna virtuaaltuuri, Aivar Roosaare mööblikogu tooli ja teiste mudelite näidetel.

Teose andmed
Failid