Käesoleva eriolukorra ajal saab Eesti Kirjandusmuuseum enda akendele animatsiooni, mis illustreerib muuseumi värvikat siseelu ja kultuuritegevust folkloristikavaldkonnas. Installatsioon kaasajastab rahvajuttudest tuntud virvatulukese motiivi. Mõne jaoks on ta rabatuli, mõne jaoks pettetuli: kullakarva ahvatlusel on mitu nägu ja mitu tõlgendust.

Antud töö uurimuses analüüsin loodushoiu ja kultuuri suhet – kuidas teadus ja loometegevus üksteist peegeldavad ning ühiskonda kujundavad. Lisaks uurin viise, mille abil laiendada avaliku ruumi mõistet ja pakkuda kunstilist elamust väljaspool galeriilahendust.

Teose andmed