Uurimuse eesmärk on teadvustada probleemi, et jahimehed ei leia rakendust nende ulukite nahkadele, keda kütitakse populatsiooni reguleerimiseks.  Minu idee on näidata metsloomanaha elukaart, alustades jahimeeste poolt metslooma arvukuse reguleerimisest ja lõpetades disaintootega, mille materjaliks on hetkel rakenduseta metsloomanahk.

Lõputöö praktilises osas valmis vestikollektsioon, mis koosneb kolmest vesti mudelist. Materjalidena on kasutusel kopra ja kähriku nahad, sest nende populatsioon on hetkel kõrge ja küttimist jätkatakse intensiivselt. Oma edaspidises tegevuses näen ennast ühe lülina, kes viib kokku metslooma naha müüja ja selle ostja, luues koostöös kliendiga toote.


The aim of this work is to acknowledge the problem of hunters being unable to find the use for the fur pelts of the game that are being hunted for regulating the population. My work shows the life cycle of the game fur pelt, beginning with the regulation of game population by hunters and ending with the design product.

The practical part of the diploma work is a collection of three vest models. The materials used include the pelts of beaver and raccoon dog. In my further career I wish to develop a personal style and brand based on local game fur pelts and use it as a starting point to offer ready-made and custom products.

Seotud isikud ja asutused
Failid