Minu lõputöö eesmärk on luua ilukirjandusteose väärtust tõstev köide. Kallid materjalid ja kulukas tootmine võivad tõsta raamatu hinda, kuid minu jaoks on teose suurim väärtus elamus, mida see lugejale pakub.

Sellest lähtudes, disainisin ma köite Urmas Vadi miniatuuride kogumikule „Elu mõttetusest” ja planeerisin selle tootmist. Disainiprotsessis lähtusin teose sisust ja autori soovidest ning tootmisprotsessis rakendasin enda käsitöö-oskusi seal, kus see lisab tootele väärtust. Lõputöö kirjalikus osas kirjeldasin ja analüüsisin mõlemat protsessi.

Lõputööks valmis täisnahkköide, mis avab ja mõtestab teose sisu. Köite kujunduses kasutasin aju motiivi, mis tähistab pettumuse kodu. Kaanekujunduse lõin klišeetrükki ja pressimistehnikat kasutades.

***

The purpose of my final project is to create a binding that would add value to a work of fiction. Expensive materials and costly production may rise the price of the book but for me the greatest value of a book is the sensation it offers to the reader.

Hence, I designed the binding for Urmas Vadi’s Prose Poems Collection “Of the Meaninglessness of Life“ and planned the production. The design process was based on the content of the collection and the autor’s preferences. In the course of the production process I applied my handicrafts kills where it added value to the product. The written part of my final project is the description and analysis of both processes.

The practical part is a natural leather binding that opens up and explains the content of the prose poems collection. I used brain motif for the design of the binding which stands for the home of disappointment. The design was created by cliche-print and press technique.

Teose andmed
Seotud isikud ja asutused
Failid