Videod

Lõputöö projekti tulemusena jõudsin järeldusele, et universaalseteks mõjutajateks meie kujunemisel võib nimetada perekonda, keskkonda, sõpru. Kõige suuremateks mõjutajateks on meie perekond ja lähedased. Erinevatest lugudest tuli esile, et keskkond ja mõnikord selle vahetus on paljudele olnud oluliseks hüppelauaks, et jõuda praegusesse eluetappi. Keskkonna vahetus võis olla nii siseriiklik (koliti maakohast linna, mindi ülikooli) või ka
piiriülene (otsus minna Austraaliasse või Itaaliasse). Sõbrad olid paljudes lugudes mainitud, kuid mitmel puhul esmalt raskendava, mitte toetava osana kasvamisel. Praeguseks on väljakujunenud kestvad sõprussuhted. Leian, et iga inimese lugu on unikaalne ning huvitav lugeda, kui otsida läbivat mõjurit, siis perekondadel ja sõpradel oli enamikes lugudes päris suur roll meie kujunemisel. Seetõttu julgen öelda, et meie lood pole sõltumatud, vaid pigem üsna sõltuvad ülal mainitud universaalsetest mõjudest.
Ajakaksikute lugudest leidsin kohti samastumiseks, ära tundmseks, aga ka täielikuks vastandumiseks. Oleme jõudnud mingisse etappi, haridus on omandatud ja töökohad olemas. Oleme oma elude ning tehtud otsustega rahul, sest need on meid toonud tänasesse päeva. Edasise kasvu suhtes oleme ootusärevad ja positiivselt meelestatud. Minu negatiivne hoiak sotsiaalmeedia kaudu töötajate (mõjutaja, blogija, sisu looja) suhtes muutus. Ise üheks kehastudes sain aru, et tegemist pole pelgalt nupulevajutuse ja
pildi tegemisega. Nii öelda sisu loomine nõuab tunde ekraani ees istumist ning
läbimõeldud tegutsemist. Peale praeguseid kogemusi võin öelda, et respekteerin seda tööd, mis nende lehekülgede loomise taga on. Eelkõige järjepidevat valmisolekut olla alati kättesaadav ja igapäevaselt midagi kõnekat postitada, et lehekülge aktiivsena hoida.
Sotsiaalmeedia kiiresti-kuulsaks fenomeni testides sain üksjagu targemaks. Jõudsin kiiresti paari tuhande vaatajani, kuid kuulsaks ei saanud. Üllatavalt tuli Facebookis kahe jagamise (isiklikul kontol) peale kokku üle 3000 vaatamise, paraku ei jõudnud video ühegi ajakaksikuni. Ajakaksikutega kontakteerusin isiklikult, kui olin videoüleskutset näinud inimestelt saanud minu sünnikuupäeva jagavate kodanike nimed. Seeläbi sain meeldiva võimaluse saada tuttavaks paljude võhivõõrastega, kes pärast kirjavahetusi justkui
polnudki enam võõrad.
Lõputöö tulemusena kogusin väärtuslike teadmisi, mida edaspidiselt saan oma töös kindlasti kasutada. Mul on selgem arusaam, kuidas toimivad sotsiaalmeedia platvormid ning millist tööd on vaja teha selleks, et seal olla edukas. Tean, mida teeksin teisiti, et “tühja rapsimist” (nagu üks ajakaksikutest kirjutas) oleks vähem. Vaatan lootusrikkalt uute ajakaksikute leidmisele, et jätkata alustatud projekti elluviimist.

SUMMARY

“I wonder what those people born the exact same day as me, are doing?” was the question at the beginning of Proj3ct_92. I wanted to get to know other people around the world who are born on the same day as me. How are different people doing given they have lived the exact same amount of days so far? Are there some universal factors that are shaping us during growth period or not? These were some of the questions needed to be answered.
Social media has given us a possibility to find and contact even total strangers. During my project it was partly exactly what I did, contacted strangers to get them to fill in a questionnaire about them. At the beginning I made a video to share at different social media platforms and invited people to participate. During the project I met different people and after connecting with them I can now say that we are no more total strangers. I learned about how their lives have been, what are they doing now and what do they want to become in the future. While reading time twins stories I came to the conclusion that there
indeed are some universal factors shaping us during growth period. In my research these are family, friends and environment. They have inseparable roles in our lives. Glimpses of our stories are on official Instagram page as a form of modern and innovative gallery.
In the paper I give an overview of their stories, analyse about the process of searching my twins and also of the struggles I faced on the way. For example I was wondering how fast would it take to reach a wide audience. Doing a project via social media channels gave me the perfect opportunity to test that. In my experience I did not reach the globe, but I compiled over 3000 unique viewers with my video. Over hundred people also shared my video on their personal accounts. Those numbers were already success for me. I collected
valuable knowledge about social media work and algorythms that I can use in future research. I would like to continue with the search of my time twins and share their stories around the world.

Teose andmed
Tehnika
Failid
Lingid