Videod

Minu lõputöö eesmärgiks oli õppida kirveste valmistamist ja sellega seotud töid. Kirve valmistamist õppisin iseseisvalt ja peamiselt osakonnas. Õppematerjalid leidsin suuremalt jaolt internetist videotena. Nende videote põhjal panin paika plaani, kuidas kirvest sepistan. Seejärel läbisin selle plaani, märkisin mõtteliselt ära probleemkohad ja otsisin edasist materjali nende
lahendamiseks. Kui olin enda jaoks paika pannud viisid, kuidas probleemid lahendan, alustasin uuesti sepistamist. Nii töötasin suurema osa kooliaastast. Töö jooksul sain kindlamalt selgeks materjalide valimise põhimõtted, abitööriistade sepistamise, ja palju muud sepikojas vajalikku. Viimase kooliaasta jooksul sain tugevad teoreetilised teadmised kirveste vallas ja kuigi ma ei suutnud valmistada täiesti vigadeta kirvest, arenesin ka käelise poole pealt väga palju.
Kirjalikus osas soovisin saada enda jaoks selgemaks teatud küsimused, mis on tekkinud käsitsi töötades. Lisaks tahtsin arendada enese tehtud tööst ja sellega seotud mõtetest kirjutamise oskust. Töö teoreetilise osa kokku panemist alustasin märtsis. Sellest alates kirjutasin mõtteid lõikudena välja ning valisin nende põhjal paar peamist fookust, mida laiendada ning vormistasin need kirjaliku osa peatükkideks. Käesolev töö oli minu esimene suurem katsetus selles vallas, seega oli sobivate töömeetodite leidmine katsetuslik. Jõudsin eesmärgini, kuna sain enda jaoks
tekkinud teemasid selgemalt sõnastada ning edasi arendada.
Töö vormistasin digitaalse installatsioonina, milles eksponeerin nii töö protsessi, probleeme, mis selle käigus tekkisid kui ka tulemusi.
Kokkuvõttes olen lõputöö tulemusega väga rahul. Kuigi ei jõudnud kirve valmistamisega väga kõrgele tasemele, omandasin uusi teadmisi ning oskusi väga mitmes eri valdkonnas, ning sain kindlust edasiseks töötamiseks.

The aim of my thesis was to learn the skills and processes required for axe making. It was a self-teaching process. The main sources I used were instructional videos from the internet. Using these videos I formulated a step-by-step plan for making an axe. Working through the plan, I marked down the problematic aspects and then searched for new information to find solutions.
Having found solutions I went through the now improved plan again. This was my working method throughout most of the schoolyear. It taught me selecting materials, forging axe making equipment and a lot of other skills needed in the forge. During the schoolyear I acquired a lot of knowledge about axes and, although I could not make a completely correct axe in the end,improved my technical skills significantly.
The theoretical part of my thesis focuses on finding answers for some of the questions that have appeared to me about handcraft. In addition, I wished to improve my ability to write about my work and the thoughts connected to it. I started writing the theoretical part in march and since that time have been writing down various thoughts about my work. From those I selected
a few main aspects and used them as a base for the main body of text.
I combined my work into a digital installation, in which I show the process, problems that appeared during it, and also the physical results.
In conclusion, I have achieved my goals. I learnt a lot about the work process and materials as well as improved my skills.

Teose andmed
Tehnika
Materjal
Failid