Käesolev töö andis ülevaate depressiooni negatiivsest mõjust loomingulisusele ning lükkas ümber levinud uskumuse vaimse tervise probleemide tavalisest suuremast levimusest kunstnike seas, jättes siiski võimaluse edaspidiste teadustööde täpsustavatele tulemustele mõningate konkreetsete seni lähemat käsitlust mitte pälvinud haiguste puhul.

Kunstiteraapiat kajastav peatükk võttis kokku selle teadusharu olemuse ja ajaloo ning andis ülevaate selle kasutamisest ja efektiivsusest depressiooni diagnoosiga patsientide ravimisel toetava teraapiateenusena. Lisaks on isiklikuma lähenemise puhul toodud näiteid kunstnikest, kes osutusid lõputöö raames valminud maalide puhul inspireerivaks oma tausta ja loomingu poolest.

Loovtöö teostamise käigus tutvusin erinevate ebatraditsiooniliste materjalide kasutamiste võimalustega ning kavatsen kindlasti jätkata niidi kui maalikunsti meediumi avardamise meetodi uurimist. Samuti õpin veel teostele erinevate mahuliste võimaluste lisamise kohta ning kasutan tulevikus kindlasti veel valguse ja varjuga kaasnevaid mitmekülgseid mänguvõimalusi teoste eksponeerimisel.

  • – Luule Lille, 2020

This thesis outlines the negative effects of depression on creativity and refutes the widespread belief in the higher prevalence of mental health problems among artists, while leaving room for further research in relation to this on some diseases that have not yet been fully addressed.

The chapter on art therapy summarises the nature and history of this discipline and provides an overview of its use and effectiveness in the treatment of patients with a diagnosis of depression as a form of supportive therapy. In addition, as a more personal approach, there are examples of artists who proved to be inspiring in terms of their background and work for the paintings I have completed as a practical part of this thesis.

In the course of my work, I got acquainted with the possibilities of using various non-traditional materials and I intend to continue to study the use of thread as a method of expanding the painting medium. I will also be learning more about adding volume as a new dimension to my works, and in the future I will use the versatile ways that come with playing with light and shadow when exhibiting my works.

  • – Luule Lille, 2020
Teose andmed
Materjal
Asukoht
Failid