Lõputöö üks peamisi eesmärke on positsioneerida ennast kui geomeetrilise abstraktsionismi viljelejat Eesti Kunstnikkude Rühma ja kaasaegse maalikunsti vahel, ruumi kujutamise näidete ja muutuste põhjal. Praktilise tööna valmisid kaks maali (formaatidega 2,5×1,3m). Teosed „Geomeetriline ruum I“ ja „Geomeetriline ruum II“ keskenduvad ümbritseva ruumi ja erinevate objektide lõhkumisele, mida olen kombineerinud enda sisemaailma ehk -ruumiga. 

Kirjalikus töös annan lühikese ülevaate EKR-i tähtsusest ja uudsusest selle tekkeajal. Toon välja oma mõtteid ning seoseid enda ning rühmituse loomingu vahel. Põhiliselt keskendusin Akbergi loomingule ja Laarmani huvitavatele kunstiteooriatele. Leian, et Laarmani arusaam kunstiteose mõtestamisest ja talle elu andmisest on minu puhul samad. Süvenedes põhjalikumalt EKRi mõttekäikudesse ja põhimõtetesse, selgus, et suurem osa minust tunneb tugevamat sidet rühmituse eestvedajatega. Üks põhjus on kaasaegse kunsti sagedane üle kontseptualiseerimine. Lisaks toon mõned näited ruumi kujutamisest tänases Eesti maalikunstis, kus keskendun eelkõige Jüri Kasele. Annan ülevaate kahest kaasaegsest maalikunstnikust, kes mind hetkel kõnetavad ja kirjalik osa lõpeb geomeetrilise ruumi peatükiga. 

Olen ka varasemalt geomeetriat käsitletavate teemadega tegelenud, kuid lõputöö käigus õppisin juurde päris palju. Eelkõige oli minu jaoks uudsed lõuendi formaadid ja aerograafi kasutamine. Joonekasutuse tõin oma loomingusse sisse palju teadlikumalt ja valikulisemalt kui varasemalt. Põhjuseks eelkõige mängulisemad lahendused. Kuna tööd nõudsid väga palju analüüsimist ja pidevat objektidega kombineerimist, siis kogu protsess oli päris intensiivne. Algselt viisin esimese maali staadiumisse, kus kogu lõuend oli kompositsiooniliselt paigas ja aluspinnad värviga kaetud. Seejärel alustasin tööd teise maaliga ja mingil hetkel valmistasin mõlemaid paralleelselt. Kui ühel maalil värv kuivas, sain tegeleda teisega. Lõpptulemuseks taotlesin erinevat detailsusastet. Geomeetriline abstraktsionism ja konstruktivism paeluvad mind hetkel enim, seega plaanin kindlasti teemaga edasi tegeleda, arendades seejuures oma oskusi ja teadmisi. 

  • – Kaur Mäepalu, 2020

The idea of this thesis is to position myself as a geometric abstract artist between the EKR (Eesti Kunstnikkude Rühm) and contemporary art field, exploring the geometric space. As a part of my research I created two 2.5 x 1.3m geometric abstract paintings „Geometric Space I“ and „Geometric Space II“. These pieces focus on dismantling the every day space and objects surrounding us, combining all of this with my inner world and space. 

While positioning myself I give a brief overview of the importance of EKR and bring out connections between their and my view on geometric abstract art. I focus mainly on Arnold Akberg’s work and Mart Laarman’s art theories. I have realized we think alike as today’s contemporary art tends to be over contseptualised. In addition I analyze some examples from today’s Estonian art field, concentrating more on Jüri Kask. All of the artists’ work in my thesis is connected with the geometric space theme. 

The geometric abstract art is not a new genre for me to work with, but I still had a lot to learn. Although, the large format 2.5 x 1.3 m and work with aerograph were great new experiences. Also the composition was more thought out and playful than ever before. The overall process was very intence, as the two pieces demanded a lot of analyzing and combining. In conclusion, I am still very fascinated with geometric abstract and constructive art and I will surely keep discovering more to develop my skillset. 

  • – Kaur Mäepalu, 2020
Teose andmed
Materjal
Mõõdud
Geomeetriline ruum I Formaat: 130x250cm Foto: Indrek Aavik Geomeetriline ruum II Formaat: 130x250cm Foto: Indrek Aavik
Asukoht
Failid