Ajalooliste tapeetide säilitamine on omandamas järjest suuremat tähtsust. Vanu tapeete on interjöörides säilinud vähe ning leitud tapeedid on enamasti halvas seisukorras. Seetõttu on enne tapeetide uurimist ja parandamist vaja neid puhastada. 

Puhastusmeetoditest on lihtsaim kuivpuhastamine, mida teostatakse iseseisva puhastusmeetodina või ühe etapina terviklikumas töötlemises, tavaliselt esimesena. Pinna kuivpuhastust saab ohutult läbi viia ka algaja. Kuivpuhastamise teostamine enne märgpuhastust ja parandamist on oluline, sest mustus võib imenduda tapeedipaberisse ning liimainega parandamisel kinnituda. Käesolevas lõputöös käsitlesin kuivpuhastusmeetodite rakendamist ajaloolistel tapeetidel. 

Minu lõputöö teoreetilise osa eesmärk oli lühidalt tutvustada uuritavat objekti ehk tapeeti, ajalooliste tapeetide trükitehnikaid, uurida, millist mustust ja kahjustusi tapeetidel võib esineda ning millised on erinevad kuivpuhastusmeetodid. Tabelisse koondasin kuivpuhastamisel peamiselt kasutusel olevad kuivpuhastusvahendid. Kuna kokkuvõtvad eestikeelsed juhendid kuivpuhastusmeetodite kohta puuduvad, tegin sellega algust. Tapeet on oma olemuselt paberkandjal objekt, seetõttu sain lähtuda info otsimisel ka paberikonserveerimises laialdaselt kasutusel olevates kuivpuhastusmeetoditest. 

Töö praktilises osas testisin eelkogutud teabe alusel kuivpuhastusvahendeid erinevatel ajaloolistel tapeetidel. Puhastusproovide teostamiseks valisin viis tapeeti Pallase maaliosakonna tapeedikogust. 

Kuivpuhastamine sobib ka õrnade tapeetide puhastamiseks, mida eelnevalt pole parandatud, millel on õrn pigment ning mis võivad kergelt laguneda. Kuid kindlasti soovitan puhastama hakates teostada valitud puhastusvahenditega tapeedi servas puhastusproov, veendumaks, et puhastusvahend ei kahjusta tapeeti. Mõned kuivpuhastusvahendid võivad olla puhastatava tapeedi trükivärvile või tapeedipaberile liiga abrasiivsed, näiteks võivad koos mustusega eemaldada ka trükivärvi. Minu valitud söekustutuskumm oli liiga kleepuv ning kahjustas enamuste valitud tapeetide trükivärvi. Seetõttu kasutaksin söekustutuskummi hapra ja laguneva tapeedi pealt lahtise pinnamustuse korjamiseks, näiteks väikse söekustutuskummitükiga sondi otsas. 

Suurte tapeedipindade puhastamine võib kustutuskummidega olla keeruline, sest need tekitavad palju väikest puru ning võivad jätta tapeedipinnale triipe. Selleks valiksin pigem 37 

Akapad puhastuskäsna või tahmakäsna, mis on oluliselt pehmemad ja suurel pinnal kergemini kasutatavad. Kummidega puhastada pigem lokaalseid kohti. Mõnda mustust (värvipritsmeid) näiteks skalpelliga eemaldades võib rikkuda tapeedi trükivärvi ja paberipinda, kuid kustutuskummiga võib saada seda lihtsamalt eemaldada, tapeeti oluliselt kahjustamata. 

Töö tulemusel on selge, et kuivpuhastusmeetodite kohta leiab erinevatest allikatest infot, aga kokkuvõtvad materjalid puuduvad. Eestikeelsete juhendite koostamine on võimalik kui koondada teoreetiline materjal, see tõlkida ning täiendada omapoolsete praktiliste soovitustega. Lõputöö tegemisel õppisin, et puhastusproovide tegemine on väga tähtis, kuna puhastusvahendite mõju konkreetsele tapeedile ei ole teada ning sellega võib objekti lihtsalt ära rikkuda. Uute puhastusvahendite kasutuselevõtmisel ei tea, kuidas puhastusvahend trükivärvile ja tapeedipaberile mõjuda võib. Õppisin, et kuivpuhastamine võib olla palju tähtsam kui algul tundub. Teemaga edasi tegeledes uuriksin veel erinevate kuivpuhastusvahendite, mida töös ei saanud proovida, mõju erinevate mustustega pindadele ning kuidas neid kõige efektiivsemalt eemaldada. 

  • – Ive Jüris, 2020

The preservation of historic wallpapers is becoming increasingly important. Not many old wallpapers remain in the interior spaces of houses, and those that have been found are generally not in great shape. Therefore, the wallpapers need to be cleaned before they are researched and repaired.

Dry cleaning is the simplest method of doing so. It is used as an independent cleaning method or as a part of a more comprehensive cleaning process, usually at the beginning thereof. Even beginners can carry dry cleaning out safely. Dry cleaning before wet cleaning and repairs is important, as otherwise, dirt may be absorbed into the wallpaper and stick to the adhesive during repairs. This thesis discusses the implementation of dry cleaning methods on historic wallpapers.

The aim of the theoretical section of my thesis was to give a brief introduction of the subject of the research, i.e. wallpaper, and printing techniques of historic wallpapers, find out the types of dirt and damage that commonly occur on wallpapers, and define the various dry cleaning methods. I have compiled the most commonly used dry cleaning agents into a table. As there are no comprehensive guidelines in Estonian on dry cleaning methods, I have started the process. In its essence, wallpaper is an item on paper, so I added dry cleaning methods commonly used in paper conservation to my sources of information.

In the practical section of the thesis, I tested dry cleaning agents on various historic wallpapers based on the previously gathered information. I selected five wallpapers from Heli Tuksam’s wallpaper collection to carry out cleaning tests. I carried out cleaning tests on the edges of each wallpaper to find out whether the chosen cleaning agent can be used to clean the specific wallpaper without damaging it. Some dry cleaning agents may be overly abrasiive on the paint or paper of the wallpaper being cleaned.

As a result of the thesis, it becomes clear that information on dry cleaning methods is available from various sources, but there are no comprehensive materials. Preparing guidelines in Estonian is possible if the theoretical material is gathered, translated if necessary, and supplemented with personal practical recommendations.

  • – Ive Jüris, 2020
Teose andmed
Asukoht
Failid