Käesolev töö on pühendatud ühest küljest enda koomiksi stiili läbi töötamisele ja teisest küljest vene keele õpiku loomisele/tootmisele. On teada, et paljud vene keele õpikud nii Eestis, kui ka välismaal, ei ole väga korralikult koostatud, on vananenud ja puudub kõnekeele osa. Õpikud on igavad, elukauged ja seega kaob nii koolilastel kui ka tudengitel motivatsioon õppida vene keelt, kuigi tänases Eestis on paljud veendunud, et vene keele oskus on väga oluline. Oma tööga tahan täita just seda nišši kasutades korralikku teoreetilist baasi, professionaalseid nõuandeid ja oma vene keele õpetamise kogemust, luua huvitav ja informatiivne õpik koomiksi vormis.

Käesolev töö koosneb kahest osast: praktilisest ja teoreetilisest.

Töö teoreetiline osa on pühendatud koomiksi teoreetilisele baasile, mis seisneb keele õpetamises ja ka koomiksiteooria artiklite refereerimises ja läbitöötamises. Teoreetiline baas on väga oluline praktilise töö teostamiseks.

Praktiline lõputöö osa on vene kõnekeele õpik koomiksi vormis. Koomiksi nimeks on „Šminder” ja see on pühendatud noorte keskkonnas aktuaalsele online datingu teemale. Leheküljed on kujundatud selliselt, et iga lehekülje alaosasse on jäetud vaba pinda, kuhu saab kirjutada uued sõnad ja nende tähenduse. Koomiksi lõpus on vene-eesti-inglise sõnastik. Koomiks on testitud Jaan Poska Gümnaasiumi õpilaste seas. Järgmiseks sammuks on luua koomiksi põhjal koos Haridus Ekraani (haridusekraanil.ee) tiimiga multimodaalne hariduskeskkond, et viia läbi vene keele tunde.

Teose andmed
Failid