Videod

Arbuja on eesti folkloorist tuntud kui nõid ja ennustaja, kelle abiga tulevikku  kujundada. Samanimelise lõputöö kollektsiooniga soovin tänapäevaste  vahenditega kutsuda esile muutusi homses, ahvatledes lähemalt vaatlema eestlaste esivanemate rikkalikku tekstiilipärandit ning märkama kohaliku looduse võlu.

„Arbuja“ koosneb 18 Muhu mustritest inspireeritud trükikangakujundusest ja 15 argisest hõlmikkleidist. „Arbuja“ otsib tasakaalu linnastunud ja maakeskkonna vahel, õuealade ja roheluse keskel elava Karlova linnanoore näitel. Kollektsiooni läbivaks mudeliks valisin funktsionaalse ja naiseliku puuvillasest kangast hõlmikkleidi .

Kollektsiooni mustrite esitlus toimus 10. juunil 2020 etendusel Mood-Performance-Tants, videos nähtav alates 00:30.


Arbuja is known to be a witch and a soothsayer from Estonian folklore. The aim of my fashion collection “Arbuja” is also to evoke changes in the future. With prints and dresses inspired by Muhu traditional patterns I attract people to see the greatness of Estonian textile heritage and the beauty of local  nature.

The collection “Arbuja” consists of 18 Estonian folk art inspired textile print designs and 15 wrap dresses for everyday wear. “Arbuja” seeks balance  between urban and rural enviroment keeping in mind the youth living in Karlova in the middle of greenery and backyards. The main design in the collection is the functional and feminine cotton wrap dress .

The collection patterns were presented at the show Mood-Performance-Tants on June 10, 2020, starting at 00:30 in the linked video.

Failid