Soovin lõputööga pöörata tähelepanu minu arvates väga olulisele ja aktuaalsele teemale, mis puudutab nii ühiskonda kui ka igat inimest eraldi.

Kuna meie tulevik on seotud tänase päeva ja ka minevikuga, arvan, et selleks et luua midagi head tulevikus peab väga hoolikalt ja erineva nurga alt vaatama ja hindama oma minevikku. Tuleb teha objektiivseid järeldusi ja ehitada oma elu sellele kogemusele põhinedes, suhtudes austusega oma kultuuri ning anda järgmistele põlvkondadele edasi eetika ja moraali põhiaspekte: ausus, truudus, armastus teiste inimeste ja looduse vastu.

Minu töö praktilise osana valmib gobelään, mille põhiidee on “ tugevus algab juurtest”.


With this final work I wish to pay attention to a very important and topical issue that concerns the society and also each person separately.

Since our future is related to the current day and also to the past, I believe that in order to create something good in the future, one must look and assess their past very carefully and from the different angle. It is important to draw objective conclusions and based on that experience to build one’s life while respecting their culture, and pass on to the future generations the main aspects of ethics and morality: honesty, faithfulness, love for other people and nature.

A tapestry which main idea “the strength begins from roots” will be completed as a practical part of my final work.

Teose andmed
Tehnika
Failid