Lõputöö raames esitlen jätkuva projekti ideed luua isiklikud väestavad esemed, mis sümboliseerivad inimese uskumusi ja väärtusi.

Kombineerin tehnikaid ja materjale lähtuvalt isiku eripäradest ja taotlusest. Iga ese on ainulaadne.

Minu interpretatsioon sünnib uurides esmalt inimese väärtusi ja nende väärtustega seonduvat sümbolikeelt. Inspiratsiooniallikaks on põliskultuuride maailmakäsitlus, semiootika ning erinevad esemed, mida on kasutatud ja kasutatakse rituaalides või talismanidena. Väeesemed valmivad koostöös kliendiga.

Kirjalikus osas annan ülevaate loomisprotsessist. Praktilise osana valminud esemed on lõputööde näitusel esitletud jooniste ja fotodena.


For the final work I present the idea of the continuing project to create personal empowering objects that symbolise the person’s beliefs and values.

I combine the techniques and materials based on the person’s characteristics and wishes. Each object is unique.

My interpretation is born by examining first the person’s values and the language of symbols related to those values. The source of inspiration is the indigenous world philosophy, semiotics and different objects that have been used and are used in rituals or for talismans. The empowering objects are completed in cooperation with a client.

The written part provides an overview about the work process. The objects completed for the practical part are presented in the exhibition of the final works as drawings and photos.

Teose andmed
Tehnika
Failid