Õppekava: Meedia- ja reklaamidisain
Õppeaine: Küljendamine
Hindamisülesanne:  kujundus filmifestivali voldikule.


Curriculum: Media and Advertisement Design
Subject: Desktop Publishing
Assignment: A leaflet design for film festival.

Teose andmed
Failid