Õppekava: Meedia- ja reklaamidisain
Õppeaine: Küljendamine
Hindamisülesanne:  kujundus raamatule “Kaks autorit”, S. Tõniste ja S. Särav


Curriculum: Media and Advertisement Design
Subject: Desktop Publishing
Assignment: A book design for a book “Two Authors” by S. Tõniste and S. Särav

Teose andmed