Meedia- ja reklaamidisaini õppekava aines “Tüpograafia põhikursus” hindamisülesandena valminud šeriif- ja šeriifideta kiri ja selle esitlus tüpograafilisel plakatil.


Serif and sans serif typeface and its typographical poster – created as the final assignment during the Advanced Typography course, curriculum: Media and Advertisement Design.

Teose andmed
Mõõdud
A2