Meedia- ja reklaamidisaini õppekava aines “Tüpograafia põhikursus” hindamisülesandena valminud digitaalne kirjatüüp ja selle esitlus tüpograafilisel plakatil.


A digital typeface and its typographical poster – created as the final assignment during the Advanced Typography course, curriculum: Media and Advertisement Design.

Teose andmed