Kokkuvõtte
Igal inimesel on kutsumus elus ja enda kutsumuse peab iga üks ise leidma ning ära tundma. Kutsumusest võib saada sõltuvus, millisel juhul peaks inimene õppima, kuidas eraelu ja enda kirge balansis hoida, et mitte kaduda üksndusse. Sõltuvus võib tekkida,
kuina tegevus mida tehakse on nii võrd nauditav, et muuga enam tegeleda ei soovitagi.
Tuletantsu tehnikaid saavad ära õppida iga üks, kuid samas tuletants pole ka kõigi jaoks,
kuna sellega seostuvad mõningad olukorrad, mis tekitab ebamugavus- või hirmutunnet.
Hirmudest võib üle saada tegeledes sellega, mida kartetakse, aga selleks on vajalik suur
soov ja enesedisipliin. Tuletantsuga seostaksime kahte suurimat hirmu – hirm tule vastu ja
hirm avaliku esinemise vastu.
Tuletants pole väga vana kunst. See sai alguse alles 20 sajandil, kuid selle
eelkäijateks on iidsed sõjatantsud, mida kasutati vormi saavutamiseks ja hoidmiseks.
Tuletantsu eelkäivad sõjatantsud on pärit iidsest Polüneesiast, kus Samoad tantsisid
mašetatega ja Maoorid poidega. Tuld hakati alles turistide meelelahutuseks kasutama ning
alles siis hakkas see populaarsust koguma. Jõudes esialgu tsirkusesse ja alles siis
tavarahvani, kui meelelahutus.
Tuletants kui ise võib olla vägagi spirituaalne tegevus, kuna enamus tuletantsijate
eesmärk on jõuda flowsse. Flows seisneb õnne võti, mida uuris Mihaly Csikszentmihàlyi.
Flow on mingi tegevuse tegemine vaid sellepärast, et see tegevus on nauditav. Seda võib
ka nimetada liikuvaks metitatsiooniks.
Flow on tuletantsu aluseks, kuna tuletantsu oskuste saamiseks peab ühte ja sama
liigutust või kombinatsiooni uuesti ja uuesti tegema. Tuletantsu õppimine ilma flowta võib
olla väga masinlik ja mitte nii nauditav tegevus. Millel tavalislet pole ka nii suuri
tulemusi, mis tõttu inimesed loobuvad.
Lõputöö praktilises osas valmisid autori autoportreed tuletantsijast, mis on
loomingulised väljundid tuletatsu ettendusest „Kukushka“.
Summary
This work talks about finding your calling and how I found it in fire dance. Which
brings it to fire dance as well know as flow arts and object manipulation. I write about
calling to great and about my mission as an artist. This work purpose is to inspire people
to find there calling and not to give up on it. It is important to understand the meaning of
failure and how you can never really fail. Also that is what practical part of this work is
about. In practical part I created a fire dance show which speaks similar message. For the
show I create visual material in turns or auto-portraits and video.
In the work I also researched fire dance. Where it came from, how old art it is and
where it is today. Fire dance itself is quite new art from but object manipulation is quit old
tradition. Fire dance comes from old Polynesians war dances as they trained their strength
and wrist flexibility with knifes and pois in different areas of Polynesia. Fire dance itself
started as entertainment for tourists. Nowadays fire dance is wide-spread and done as
professional skill and as a hobby all over the world. It can be done as a physical exercise
and as well something spiritual. Flow state is something that is most fire spinners goal to
achieve.
Fear is something that can go hand in hand of fire dance and in trying to find
success. Talking about fear there are fears because something endangers your health and
well being. There also can be fears where there is no real danger but people are still afraid.
In fire dance you can be afraid of fire and public performances. In finding success people
usually are afraid of failure which holds them back of being the fullest version of them
self.
Also important part of the work is fire photography. It is the practical part of the
work. Fire photography is something that needs lots of work and practice. In my practical
work I am translating my fire performance “Kukushka” in to creative pictures and video.

 

Teose andmed
Tehnika
Seotud isikud ja asutused
Seotud sissekanded
Failid