Akordioni stiilis raamatuks köidetud narratiivne fotolugu. Raamat koosneb lavastatud hetkedest, kus kaamera järgneb juhuslikult ettejuhtuvatele tegevustele, mis ei tundu just eriti loogilisena, pigem kaootilise absurdina. Vaataja reageerib fotoloole, mille tähendus tekib alles vaataja olemasoluga. Tähenduse loomine on subjektiivne protsess ning tekib vaataja aktiivse osavõtuga olenevalt tema kogemustest ja kujutlusvõimest. Protsess, mille vaataja läbib, on reflektsioon sellest, kuidas võiks toimuda ka muu vastuvõetud informatsiooni ning eeskätt iseenda analüüs. Raamatut saadavad videod, kus intervjueerin selle vaatajaid.


A narrative photo story bound to an accordion-style book. This book consists of staged moments where the camera follows the random actions that do not seem particularly logic, rather the chaotic absurd. The viewer reacts to the photo story, which meaning appears only when the viewer is present. Creating a meaning is a subjective process and takes place through the active participation of a viewer depending on their experience and imagination. The process the viewer goes through is a reflection about how the analysis of other received information and particularly the analysis of the viewer themselves could take place. The book is accompanied with the videos where I am interviewing its viewers.

Teose andmed
Tehnika
Seotud sissekanded
Failid