Minu lõputöö eesmärk on Hiiumaal asuva Suuremõisa saali krohvipõhiste laemaalingute kahjustuste kirjeldamine ja kaardistamine. Töötasin välja kategoriseeritud terminite süsteemi ning määrasin selle alusel Suuremõisa laemaalingu kahjustuste tüübid ja liigid. Minu poolt välja töötatud terminoloogia ja selle abil kaardistatud laemaalingute seisund kantakse hiljem digitaalsesse andmebaasi MarkupTool, kus senini krohvipõhiste kahjustuste eestikeelne sõnavara puudus.


The aim of my final project is to describe and map the damages of the plaster-based ceiling paintings in the hall of Suuremõisa manor in Hiiumaa. I developed a system for categorising terms and used it to determine the types of damages of the ceiling painting. The terminology and the state of the ceiling painting mapped based on the terminology will be transferred to the digital database MarkupTool, which was until now lacking the Estonian vocabulary for the plaster-based damages

Teose andmed
Seotud isikud ja asutused
Seotud sissekanded
Failid