Inimfiguuri kasutamine maali kompositsioonilise osana on miski, mis on mind kunstnikuna juba ammu köitnud. Figuratiivne maal, mis ei dokumenteeri reaalsust, vaid väljendab kunstniku sisemist maailmatunnetust temale ainulaadsel ja haaraval viisil, on eesmärk, mille poole jätkuvalt püüdlen.

Oma lõputöös tegelen kaasaegse maalikompositsiooni küsimustega. Kuidas on figuratiivset kunsti mõjutanud abstraktse kunsti võidukäik ning mismoodi lähenevad inimese kujutamisele tänapäeva kunstnikud? Mismoodi lähenen sellele teemale mina ning kust pärinevad minu mõjutused?

Minu inspiratsiooni allikaks on minu perekonna liikmed ning eesmärk on luua neist maali pinnal sümboolne sulam, mis oleks rohkemat, kui kõigest ühe perekonna pildikeelne dokumentatsioon.


Using a human figure as a compositional part of a painting is something that has fascinated me as an artist for a long time. A figurative painting that does not document the reality, but expresses the artist’s inner perception of the world in a unique and engaging way, is the goal I continue to strive for.

In my final project I address the questions of contemporary painting composition. How has the triumphant abstract art influenced the figurative art and how do the contemporary artists approach to depicting a person? How do I approach this subject and where do my influences come from?

My source of inspiration are the members of my family and the aim was to create a symbolic blend of them on the surface of the painting, which would be more than a pictorial documentation of one family.

Teose andmed
Mõõdud
kõrgus 190 cm laius 170 cm
Asukoht
Failid