Tänapäeva keskkond on rahutu, ei suuda igavuse kütkes kaua seista. Tohutult leiab diskussioone maitse ja esteetika üle – mis näeb hea välja ja mis ühe või teise loomingu puhul kritiseerimist vajab. Disaineri eesmärk on luua midagi, mis peaks ajahambale võimalikult kaua vastu.

Tsiteerides Pablo Picassot: “Good artists copy, great artists steal”. Kõik ideed on ringluses ja neid tõlgendatakse ümber. Sellest lähtudes on minu lõputöö eesmärk luua maitsekas 1930-1940-ndate aastate animatsiooni stilistika sarnane arvutimäng, mis baseerub Eesti esimesel animatsioonil “Kutsu-Juku seiklusi”. Lõputöö kirjalikus osas kirjeldan tööprotsessi ja edusamme sellel teel. Praktilise osa tulemiks on 2-dimensiooniline arvutimäng.


Today’s environment is restless, one cannot remain at the hands of boredom for a long time. There is a huge number of discussions over taste and aesthetics – what looks good and which needs to be criticised regarding this or that creation. Designer’s aim is to create something that would last as long as possible.

By citing Pablo Picasso “Good artists copy, great artists steal”, all ideas are in circulation and being re-interpreted . Based on this thought, the aim of my final project is to create a stylish computer game similar to the 1930-1940s style animation, which is based on the first Estonian animation “Kutsu-Juku adventures”. The written part of the final project describes the work process and its improvement in this journey. The result of the practical work is a 2-dimensional computer game.

Teose andmed
Seotud isikud ja asutused
Seotud sissekanded
Failid