Uks on nii uute avanevate võimaluste sümbol kui ka side mineviku ja tuleviku 
vahel. Uksed avanevad ja sulguvad, neid keeratakse lukku ja lukust lahti.
Ukse sulgemine võib tähendada inimese elus ühe etapi lõppu ja uue algust.
Oma lõputöös käsitlen ukse teemat kujundi, värvi ja tähenduse otsinguna ning
tegelesin selle mõtestamisega ka lõputöö praktilises osas.

Missuguseid assotsiatsioone ja seoseid vanad uksed minu jaoks loovad?
Kuidas äratada vanad mälestused ellu ning ühendada need uute ootuste ja
otsingutega? Maalijana huvitavad mind eelkõige värv ja värvikihtide all peituvad erinevad struktuurid. Tulevad ilmsiks varjatud kujundid ning tekivad uued seosed. Ka ustele langeval valgusel ja varjul on oma tähendus ning jõud.


A door is a symbol of new evolving opportunities as well as a connection between the past and future. Doors open and close, they are locked and unlocked. Closing a door can mean the end of one stage and a new beginning in a person’s life. In my final project I explore the subject of the door in the form of its shape, colour and meaning and I continued with this subject also in the practical part of the final project.

What associations and relations do old doors create for me? How to revive old memories and combine them with new expectations and searches? As a painter I am particularly interested in colour and all the different structures hiding under the paint layers. Hidden shapes become apparent and new relations emerge. The light and shadow falling on to the doors have their own meaning and strength.

Teose andmed
Materjal
Asukoht
Seotud sissekanded
Failid