Redwall Digital on kogemustega veebi- ja tarkvaraarendusega tegelev digiagentuur Tartus. Lõputöö praktilise osana valmis ettevõttele veebipõhine tunnusgraafika stiilijuhend ja uus veebidisain. Kirjaliku töö esimeses osas uurin ettevõtte veebilehe külastatavust ja analüüsin olemasolevat brändi visuaali. Lisaks peatun kliendi peamistel konkurentidel, vaadeldes nende veebidisaini ja tunnusgraafikat. Töö teises osas tutvustan praktilise töö arengujärke, kus käsitlen tervikliku stiilijuhendini jõudmist ja veebidisaini loomise erinevaid etappe.


Redwall Digital is an experienced online and software development digital agency in Tartu. An online visual identity style guide and a new web design were created for the company as a practical part of the final project. The first part of the written work explores the statistics of the company’s web page and analyses the visual of the existing brand.Additionally, I examine the web design and visual style of the main competitors of the company. The second part introduces steps in the practical work, where I describe the development of the comprehensive style guide and different stages in creating the web design.

Teose andmed
Seotud isikud ja asutused
Seotud sissekanded
Failid
Lingid