Minu lõputöö uurib, kuidas kasutada vabavara lehekülgi veebilehe loomiseks ning mis on selle plussid ja miinused. Lõputöö praktilises osas lõin tänapäevase veebidisaini disainiagentuurile KIHV, et näidata erinevust vabavara lehtede ning ise loodud lehe vahel.

Lõputöö eesmärk on näidata, kui tähtis on kasutajakogemus ja kasutajasõbralik veebidisain, kuidas viia see kokku disaini ning veebi esteetilise poolega ning miks vabavara lehed ei täida tihti kõiki neid eesmärke.

Veebi loomisel ning lõputöö kirjutamisel toetun Tartu Kõrgema Kunstikooli meediadisaini osakonnas õpitule ning ka erialases töös UX/UI disainerina omandatud oskustele.


My final project explores how to use freeware pages to create a web page and what are their advantages and disadvantages. In the practical part of the final project I created a modern web design for the design agency KIHV, to show the difference between the freeware pages and the web page I created.

The aim of the final project is to demonstrate the importance of user experience and user-friendly web design, how to bring it together with the design and the aesthetic side of the web and why the freeware pages often do not meet these aims.

While creating the website and writing the final paper, I am relying on the knowledge gained in the Department of Media Design at Tartu Art College and the skills acquired in my professional work as a designer in UX/UI.

Teose andmed
Seotud isikud ja asutused
Seotud sissekanded
Failid