8-27 november 2021 on Tartus, Kõrgema Kunstikooli Pallas raamatukogu laual  väljapanek rahvusvaheliste  graafikanäituste kataloogidest.

Kunstnike-graafikute kogukonnad on loonud suurepärased sidemed üle kogu maailma ja teevad mitmekülgset koostööd, kus on võimalusi osaleda professionaalsetel kunstnikel aga ka õpilastel ja harrastajatel. Nii toimivad hästi graafikafestivalid, konkurss-näitused, minigraafika näitused, graafikaloomingu vastastikuse vahetamise üritused, postikunsti näitused jne.

Trükigraafikaga tegelemine on tore, sest käsitsi tehtud trükiplaatidest saab võtta tõmmiseid rohkem kui üks, ning saata eri maailmanurkades toimuvatele kunstiüritustele.  See on  kunstnikele hea võimalus end maailmas nähtavaks ja arvestatavaks teha. Nii tekivad sidemed näitusekorraldajate, kunstnike ja kunstihuviliste  vahel; võimalused tutvuda eri kultuuridega, saada osa globaliseeruvast kunstiturust.

Toimunud üritusi jäädvustatakse ja salvestisi jagatakse  mitmel moel. Näitusi pildistatakse, filmitakse, tehakse elektroonilisi ning paberkatalooge jm -trükiseid. Selline põhjalik ja põnev tagasiside toimunud kunstiüritustest annab võimaluse tutvuda kunstitendentsidega mitmel pool maailmas ning hinnata olukorda meil ja mujal, sest eri riikidest osalejad ja kunstisõbrad enamasti ei jõua ise näitusetele kohale sõita.

Kuigi tänapäeval eelistatakse teha pigem e- katalooge ja hoida üleval veebilehti, siis on piirkondi, kus  tehakse ja levitatakse järjekindlalt klassikalisi  paberile trükitud materjale. Trükitud materjalid saabuvad tavaliselt postiga, ümbrikus, märkega “printed matter-no commercial value”.

Pallase raamatukogu näitusel saab vaadata ja uurida lähemalt valikut postiga kohalejõudnud  ülemaailmsete graafikaürituste paberile trükitud kataloogidest, kus on viimastel aastatel osalenud ka Kõrgema Kunstikooli Pallas õppejõud Eve Eesmaa.

NB! Kõiki eksponeeritud trükiseid võib julgesti lehitseda! Järjehoidjatega on märgitud leheküljed kus saab näha Pallase õppejõu Eve Eesmaa trükigraafikat.

Kunstnik tänab pikaajalise toetuse eest  TYPA trüki- ja paberikunstikeskust.

Lisainfo: Eve Eesmaa

eve.eesmaa@pallasart.ee

Sündmuse andmed
Seotud isikud ja asutused