Meedia- ja reklaamidisaini õppekava aine “Tüpograafia algkursus” hindamine.
Hindamisülesanne: omaloodud fondist tüpograafiline plakat.

Sündmuse andmed
Toimumisaeg
11.01.2019
Seotud sissekanded